Japanese Performance Day!

Vandaag is het zover! De Japanese Performance Day bij Permantier Motors. Bij deze is het voertuig klaar gemaakt om tentoon te stellen.
Hierbij heeft Jorn Vanthienen in samenwerking met Permantier Motors de innovatieve uitdaging aangegaan om een verouderd voertuig aan de nieuwste euronormen te laten voldoen.
Wat minder emissie-uitstoot en brandstofverbruik betekent.

De motor is draaiende op LPG!

Als één van de laatste stappen is nu ook de motor draaiende op de LPG brandstof.
De bestaande LPG installatie is omgebouwd naar een LPG-injectiesysteem.
Hierdoor is er een preciezere verbranding mogelijk van de LPG, wat de emissie-uitstoot en de brandstofbesparing ten goede komt!

De motorkabelboom is bijna afgewerkt

Bij de motorkabelboom zijn er grote aanpassingen gebeurt vanwege de extra geplaatste onderdelen en aanpassingen van de bestaande systemen. Hierbij zijn er draden bijgetrokken en verwijderd. De kabelboom blijft echter nog een tijdje open liggen i.v.m. eventueel toekomstige aanpassingen.

De motor is draaiende!

De motor heeft al kunnen draaien met de nieuwe motorcomputer. Dit doordat de meest cruciale systemen zijn aangepast en aangesloten. Deze systemen zijn het triggersysteem, het direct ontstekingssysteem (zoals te zien op de foto) en het brandstofsysteem. Nu zullen de andere systemen nog gemonteerd en aangesloten worden!

De werken onder de motorkap zijn lopende

Onder de motorkap wordt het meeste aangepast. Zo worden er bijvoorbeeld veiligheidssensors gemonteerd zoals een pingelsensor en een oliedruksensor. Het benzine systeem wordt uitgebreid met een flex-fuel sensor, welke de motorcomputer in staat stelt om het ethanolgehalte van de brandstof te meten. Als gevolg kan er zo op Euro 95 E10 of E85 gereden worden waarbij de ECU de brandstofhoeveelheid en ontsteking aanpast. Het uitlaatsysteem krijgt breedband lambdasensors voor en achter de katalysator voor een gesloten regelingscircuit.

De koffer is volledig in orde!

Vandaag zijn de laatste werken uitgevoerd in de koffer. Er bevinden zich nu 3 aparte systemen zijnde: het LPG brandstofsysteem, het waterinjectiesysteem en tenslotte het waterstofsysteem. Het LPG brandstofsysteem werkt momenteel zoals elke normale LPG-installatie. Er wordt eventueel nog overwogen om een simultane LPG/benzine verbranding mogelijk te maken (bi-fuel combustion). Het waterinjectiesysteem zal een fijne nevel van water en/of methanol partikels injecteren bij de inlaatluchtstroom (brandstofmengsel).

We hebben waterstof!

Vandaag zijn de laatste werken aan het waterstofsysteem uitgevoerd. Er is nu een kleine testfase aangebroken. De waterstofcel dient wel even op te warmen, maar zodra deze op bedrijfstemperatuur is, produceert deze met de hoogste efficiëntie waterstof!

De technische staat van het projectvoertuig is goedgekeurd

De motorconditie is opgemeten en deze is goedgekeurd. Hierbij komt de motor niet in aanmerking met een motorrevisie. Alsook is het overige nagekeken zoals de ophanging, remmen, koetswerk… Hierbij is de algemene technische staat van het projectvoertuig goedgekeurd!

De motorcomputer is werkende!

Na de assemblage van de motorcomputer moet deze natuurlijk getest worden of de opbouwprocedure correct verlopen is. Na alle ingangen en uitgangen te testen is de conclusie dat de motorcomputer volledig werkende is!

De plannen zijn uitgewerkt!

Na een lange periode zijn alle ideeën uitgewerkt, om deze uitdaging aan te gaan. Hierbij zullen de bestaande systemen aangepast worden, ook zullen er bepaalde nieuwe systemen bovenop gebouwd worden. De belangrijkste voorbeelden van alledaagse hedendaagse systemen zijn bijvoorbeeld een: luchtmassa regeling, breedband lambdaregeling, EGR systeem, direct ontstekingssysteem en waterinjectie. Bij het elektrische systeem is de focus gezet op zo weinig mogelijk elektrisch verbruik, wat het brandstofverbruik ten goede komt.

Pagina's